【SHIP職員インタビュー】「スポーツ業界からグループホーム職員への転職」サクレ江戸川 下敷領悠太さん

【SHIP職員インタビュー】「スポーツ業界からグループホーム職員への転職」サクレ江戸川 下敷領悠太さん